Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court
News
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8


 

+

เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image
image