ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court
News
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” วันที่ 6 เมษายน 2564 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าคาราวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖4 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image