Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

การขึ้นทะเบียนทนายความที่ศาลตั้งของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชimage

ทนายความขอแรงบัญชีที่ 1 (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) เรียกถึงลำดับที่ 61

ทนายความขอแรงบัญชีที่ 2 (ประสบการณ์ต่ำกว่า 5 ปี) เรียกถึงลำดับที่ 49

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

*หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานสารบรรณคดี 075-356-498 ต่อ 204* 


image เอกสารแนบ