ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court
แบบสำรวจ (Survey)