ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) และพื้นที่รอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมจำนวน 7 เดือน)

image เอกสารแนบ