ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดเผยราคากลางเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ ๕) รวมค่าติดตัั้งไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู

image เอกสารแนบ