ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

image เอกสารแนบ